User Tools

Site Tools


start

Lär dig Skånska!

Ordbajs-level = 110% 8-)

F.U.D. Förklaring Språk
Riisajkelbinn Recyclerings låda skanska.jpg
Blööskuäärm Blå bild skanska.jpg
VaijFaij Utan kabel skanska.jpg
Charknejdå Hajfenstornado skanska.jpg
Väjemvääär VM-warehouse skanska.jpg
Nöööuder Smakar som det låter skanska.jpg
Äei-påsst Snailmail via nätet skanska.jpg
Döta Interaktiv dumburk skanska.jpg
Näetvärk När ens nät har värk skanska.jpg
Riiboot En bot, flera böter? skanska.jpg
Riimööt Disktåpp Skrivbord i fjärran skanska.jpg
Vinndåås Pyttemjuka fönster skanska.jpg
Kiibård Nyckelbord skanska.jpg
Bloo-rai Strimma av blått skanska.jpg
Spåttifaij Rinnande musik skanska.jpg
Intornätt Connecting people skanska.jpg
Skriin rekoårdårr Se skärm, spela in skärm skanska.jpg
Kööbel “Den är inte lång, men den är smal” skanska.jpg
Hooed Sitter ovanpå nacken skanska.jpg
Tajmoar Wannabe klocka skanska.jpg
Hossor Såna man har på fötterna skanska.jpg
Ess-Kuu-Ellen Kompost för data skanska.jpg
Gåoullet Vackert skanska.jpg
Tåååugga tugga skanska.jpg
Käärlåck Håolms Detektivernas detektiv skanska.jpg
Söös Gott på mauden skanska.jpg
Maud Sånt man äter skanska.jpg
Gååår-Tääcks Skor utan vattenskada skanska.jpg
Bajjornääs Bästa söösen skanska.jpg
Paijjp Iväg med outputten! skanska.jpg
Riiföörbish Inte helt nytt skanska.jpg
Träbonnar Träskor skanska.jpg
Grööp påålisi Gruppregler skanska.jpg
Rööden Rutten skanska.jpg
Kriim Chiiis Krämig ost skanska.jpg
Krååm Blank yta, eller webläsare skanska.jpg
Ajfååån Sån som Apple gör skanska.jpg
Pripåpulejt Förpopulera skanska.jpg
Bajpass Gå runt skanska.jpg
Fajjerfåks Brandräven skanska.jpg
Mackintåsh Bapple? skanska.jpg
Nåbel Chiis Ädelost skanska.jpg
trö pau gausen trampa på gasen skanska.jpg
Påålicy Regelvärk skanska.jpg
VannaRäven Surfa på webben! skanska.jpg
Senmååbaijl Citrix Xenmobile skanska.jpg
Tååtempååle Indian-påle skanska.jpg
Släppt i sockeln E du redigt redig? skanska.jpg
Mången Munnen skanska.jpg
Röbedor Gött ti mauden! skanska.jpg

Lägg till ord

Svenska kauuugår för nybörjare!

Kaugans namn Beskrivning Språk
Kauuuga “En vanlig hederlig kaka” skanska.jpg
Pånschrålle “Har ni en sån där…dammsugare?” skanska.jpg
PPS Pånschrålle po semla skanska.jpg
PRIPL Pånschrålle i plastlööda! skanska.jpg
PIMG Pånschrålle i mjukglass skanska.jpg
Spidde-kauuga Spettad kaka skanska.jpg
Viienörbröööö Vin och bröd, härlig kombo skanska.jpg
Marie-kicks Marie älskar kex! skanska.jpg

Lägg till kauga

Videos

Frågor och svar

  • Fråga: Jag har lagt till ett nytt ord, varför är texten röd?
    • Svar: Texten är en länk som leder till en ännu icke-skapad sida. Klicka på länken för att skapa sidan.
  • Fråga: Jag har klickat på den röda texten som du sa, hur gör jag nu för att skapa sidan?
    • Svar: Du behöver registrera dig på websiten, klicka “Register” i övre hörnet på websidan och följa instruktionera. Efter du har loggat in med dina uppgifter så kan du skapa sidan.
  • Fråga: Det här är så svårt, finns det nån språkkurs i Skånska man kan gå?
    • Nä nä. Spendera ett par veckor i Trelleborg, eller Veberöd, så har du så det räcker ett tag!
start.txt · Last modified: 2021/04/27 19:43 by widen76